صفحه نخستدرباره ماارتباط با مامعماریشهر سازی و برنامه ريزی منطقه ایحمل نقل و ترافيک
 
 
دفتر مرکزی : تهران – خيابان شريعتی – بالاتر از ميدان شهيد قندی - کوچه بسطامی – پلاک 26 طبقه اول
تلفن و تلفکس : 88518121- 88510069 – کد پستی: 1556934415
دفتر شيراز تلفن و فکس : 2340010- 0711
Email : info@pardaraz.com