صفحه نخستدرباره ماارتباط با مامعماریشهر سازی و برنامه ريزی منطقه ایحمل نقل و ترافيک
 

 


نام پروژه : مجتمع تجاری اداری عمار ياسر قم
تاريخ عمليات : 1384

مجتمع تجاری اداری عمار ياسر قم به مساحت 183000متر مربع در کنار خيابان عمارياسر و در تقاطع با محور حرم تا حرم احداث خواهد شد.
اين مجموعه شامل فضا های تجاری، اداری و فضای خدمات شهری است.

 

نام پروژه : مجتمع اقامتی OIEC در عسلویه
تاريخ عمليات : 1389

این مجتمع اقامتی در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی در عسلویه استان بوشهر واقع شده است. مساحت نهایی طرح 19 هزار متر مربع خواهد بود که عملیات اجرایی فاز اول آن از سال 89 در حال انجام است.

 

 

نام پروژه : ایستگاه قیطریه
تاريخ عمليات : 1384

ایستگاه، پناهگاه قیطریه در خط یک مترو تهران در تقاطع خیابان پل رومی و شریعتی واقع شده است . مساحت تقریبی آن 20 هزار متر مربع می باشد . ایستگاه با 80% پیشرفت فیزیکی در حال اجرا و بهره برداری می باشد.