صفحه نخستدرباره ماارتباط با مامعماریشهر سازی و برنامه ريزی منطقه ایحمل نقل و ترافيک
 

 نام پروژه : ساماندهی ترافیک محور ملاصدرا شیراز
تاريخ عمليات : 1388

این طرح در سال 1388 به انجام رسیده و زیر گذری به طول 1600 متر در امتداد این خیابان پیش بینی شده است.
همچنین ساماندهی حمل و نقل عمومی و عابر پیاده به اتمام رسیده است.

     


نام پروژه : طرح ساماندهی ترافیک لاهیجان
تاريخ عمليات : 1388

ساماندهی ترافیک سواره و پیاده و حمل و نقل عمومی در سطح شهر.

     


نام پروژه : ساماندهی ترافیک معابر شهرک واوان
تاريخ عمليات : 1388

این  پروژه به کارفرمایی شهرداری اسلامشهر در سال 1388 به مهندسین مشاور واگذار گردید و شامل اصلاحات هندسی و مقاطع طولی و عرضی و خط کشی و علائم وساماندهی عابر پیاده و حمل و نقل عمومی می باشد.

     

نام پروژه : ساماندهی ترافیک محدوده شاهچراغ شیراز
تاريخ عمليات : 1388

در این طرح ساماندهی ترافیک، عابرین پیاده، حمل و نقل عمومی و تابلو و خط کشی به انجام رسیده و ریز گذر سواره در محوطه شاهچراغ پیش بینی شده است.