صفحه نخستدرباره ماارتباط با مامعماریشهر سازی و برنامه ريزی منطقه ایحمل نقل و ترافيک
 
 

بسمه تعالی

مهندسين مشاور پرداراز در اوايل سال 1380 در اداره كل ثبت شركتها و مالكيت‌هاي صنعتي به ثبت رسيده و در سال 1381 تشخيص صلاحيت شده و موفق به اخذ درجه بندي در رشته معماري ساختمانهاي اداري، مسكوني، تجاري و خدمات شهري و رشته شهرسازي شد و در سال 1385 براساس آخرين آئين نامه تشخيص صلاحيت موفق به اخذ صلاحيت در رشته هاي ذيل گرديد :
- معماري ساختمانهاي مسکوني، اداري، تجاري، صنعتي و نظامي
- معماري ساختمانهاي ورزشي، آموزشي، بهداشتي و درماني
- شهرسازي
- ساماندهي و توانمندسازي بافتهاي فرسوده و سکونتگاههاي غير رسمي
- مطالعات جغرافيايي و برنامه ريزي فضايي
- ترافيك و حمل و نقل
در انتخاب نام شركت سعي بر آن بوده است تا با توجه به نوع و ماهيت كار شركت، گرايش به تحول و نوآوري و نيز هويت ايراني از تركيب پردا به معني فردا و راز به مفهوم معماري استفاده شود.
مهندسين مشاور پرداراز نيروهاي متخصص و مجرب را در عرصه هاي معماري، شهرسازي، حمل و نقل و ترافيك و نيز تخصصهاي مرتبطي چون سازه، تأسيسات مکانيکي و الکتريکي، جامعه شناسي، اقتصاد و جغرافيا را به خدمت گرفته و مجموعه نيروها رادر سه گروه تخصصي معماري، شهرسازي و برنامه ريزي منطقه اي و مهندسي ترافيك و حمل و نقل سازماندهي كرده است.
مهندسين مشاور پرداراز با در اختيارداشتن مجموعه نيروهاي فوق و امكان استفاده از خدمات مشاوره عالي متخصصين و كارشناسان دانشگاهي و اجرايي و فراهم كردن نرم‌افزارها و سخت‌افزارهاي مورد نياز آمادگي ارائه خدمات مشاوره تخصصي در عرصه هاي فوق الذكر را دارا بوده و اميدوار است با استفاده از مجموعه امكانات ايجاد شده بتواند در تهيه و نظارت بر اجراي طرحها و پروژه هاي معماري و شهرسازي‌، حمل و نقل و ترافيك با حداكثر توان كارشناسي و تعهد حرفه‌اي شركت نموده و با نوآوري، ابتكار و خلاقيت انجام كيفي طرحها و پروژه هاي محوله را تعهد نمايد.
گواهی عضويت در جامعه مهندسان مشاور ايران
 

 

مرتضي خليلي، مدير عامل و مدير بخش سازه و حمل و نقل و ترافيک

دكتراي مهندسي عمران ـ حمل و نقل و ترافيك از دانشگاه علم و صنعت ايران با 22 سال سابقه حرفه‌اي، عضو جامعه مهندسان شهرساز، عضوجامعه مهندسان حمل و نقل. تدريس‌دروس روسازي‌راه، مهندسي ترافيك، راهسازي و مهندسي ترابري در دانشگاههاي بين‌المللي امام خميني(ره)، دانشگاه آزاد واحد كرج، دانشگاه آزاد واحد مركز، دانشگاه علم ‌و صنعت ايران

داراي سوابق:
ـ همكاري با مهندسان مشاور رمكان گستر قشم در تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي بافت قديم قشم
ـ همكاري با مهندسين مشاور نقش‌آوران طوس در تهيه طرحهاي نقشه برداري
ـ همكاري با سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران در تهيه طرحهاي بزرگراههاي شهري
ـ همكاري با شركت عمران شهرهاي جديد وزارت مسكن و شهرسازي در بررسي و كنترل طرحهاي  جامع، تفصيلي و آماده‌سازي معابر شهرهاي جديد كشور
ـ همكاري با شركت كنترل ترافيك تهران در زمينه طرحهاي مهندسي ترافيك و طرحهاي هندسي
- مدير عامل مهندسين مشاور پرداراز طي سالهاي 81 تا 84

- مدير طرح هاي مهندسين مشاور پرداراز شامل:
- مديريت بخش سازه طرح مجتمع اقامتي OIEC در عسلويه - مدير پروژه نظارت بر اجراي مجتمع مسکوني بوعلي تهران و ايستگاه شماره 20 متروي شيراز
-  مدير پروژه طرح حمل و نقل و ترافيک بندر خرمشهر
- مدير پروژه طرح حمل و نقل و ترافيک طرح ساختاري شهر شيراز

بهمن عظيمي، نايب رئيس هيئت مديره و مدير بخش معماري

كارشناس ارشد مهندسي معماري از دانشگاه علم و صنعت ايران با 16 سال سابقه حرفه‌اي، مدرس معماري در سالهاي 77و1374

داراي سوابق :
ـ همكاري با مهندسين مشاور نقش جهان ـ پارس در زمينه انجام مسابقات معماري و تهيه طرحها به شرح ذيل:
مسابقه طرح فرهنگستانهاي جمهوري اسلامي ايران (طرح اول مسابقه)، مسابقه طرح كتابخانه ملي ژاپن ـ كانساي كان (طرح مورد تقدير هيئت داوران)، طرح بدنه‌سازي واحدهاي اداري، تجاري و مسکوني بزرگراه نواب تهران(قطعه پنجم)، مسابقه طرح كتابخانه ملي ايران (طرح مورد تقدير هيئت داوران)، طرح ساختمان اداري مرکز تحقيقات فيزيک و رياضيات ايران، مسابقه ساختمان اداري وزارت نيرو (طرح مورد تقدير)، مسابقه و طرح ساختمان اداري استانداري تهران (طرح اول مسابقه)، مسابقه و طرح ساختمان مركزي بانك توسعه صادرات ايران (طرح اول مسابقه)، طرح ساختمان سفارت ايران در تايلند، طرح ساختمانهاي (اداري، صنعتي و خدماتي) سايت پتروشيمي عسلويه، مجموعه مسكوني معالي آباد شيراز
- همکاري با مهندسين مشاور ايران آرک در مسابقه انجام مطالعات مرحله اول برج مسکوني B3 مهستان واقع در شهرک غرب

سوابق مستقل :
طرح مورد تقدير از مسابقه بين المللي اوزاكاي ژاپن، مسابقه طرح معماري داخلي موزه موسيقي ايران،
مسابقه ـ سينماي آزادي تهران .(طرح مورد تقدير منتقدين)،

- مديريت طرحهاي پروژه هاي مهندسين مشاور پرداراز شامل :
- طرح مجتمع تجاري درگهان قشم
- طرح پارك هاي ملي بندرعباس و بندرلنگه
- طرح پارک حاشيه اي بلوار امام حسين بندرعباس
- طرح مجتمع اقامتي OIEC در عسلويه
- طرح معماري مجموعه مسکوني شيخ جنيد شيراز
- مسابقه طرح مجتمع تجاري اداري عمار ياسر قم
- - طرح تفصيلي شهر قوچان
كورش منوچهري، رئيس هيئت مديره

كارشناس‌ ارشد مهندسي معماري از دانشگاه علم و صنعت ايران با 18 سال سابقه حرفه‌اي در طراحي شهري و معماري

داراي سوابق :
ـ همكاري با مهندسان مشاور نقش جهان ـ پارس درزمينه تهيه پروژه‌هاي شهرسازي و طراحي شهري و معماري شامل:
طرح جامع شهر جديد پولادشهر ، طرح احياء منطقه تاريخي فرهنگي شيراز، طرح تفصيلي منطقه تاريخي شيراز، طرح مجموعه فرهنگي حافظيه شيراز، طرح مجموعه فرهنگي سعديه شيراز، طرح مجموعه فرهنگي دروازه كازرون شيراز، طرح مجموعه فرهنگي مدرسه خان شيراز، طرح مجموعه فرهنگي باغ عفيف آباد شيراز، طرح جامع فضايي اراضي در اختيار شركت مترو تهران، طرح بدنه سازي خيابان زند شيراز (فلکه شهرداري تا بازار)، طرح سايت پتروشيمي عسلويه، طرح ساختمان هاي مجموعه فرهنگي حافظيه
- همکاري با مهندسين مشاور ايران آرک در انجام مطالعات مرحله اول برج مسکوني B3 مهستان واقع در شهرک غرب

مديريت طرح هاي مهندسين مشاور پرداراز به شرح ذيل:
ـ طرح اراضي اطراف سه ايستگاه مترو تهران (شهيد بهشتي پل صدر و پل رومي) و تهيه شناسنامه وتعيين ظرفيتهاي بالقوه اراضي اطراف 20 ايستگاه مترو تهران
- طرح ايستگاه شريعتي قطار شهري شيراز
- طرح ايستگاه سروناز قطار شهري شيراز
- طرح ايستگاه پل رومي W1 مترو تهران
- طرح واحدهاي مسكوني شهر بم
- طرح مجتمع ايستگاهي قيطريه مترو تهران
- طرح جامع شهرهاي تفرش و آشتيان
محمد شيخي، عضو هيئت مديره و مدير بخش شهرسازي

دكتراي شهرسازي از دانشگاه تهران با 23 سال سابقه حرفه اي، عضو هيئت مديره جامعه مهندسان شهرساز ، مدرس دروس برنامه‌ريزي شهري، منطقه‌اي و مسكن در دانشگاههاي شيراز، علامه طباطبايي  علم و صنعت ايران و آزاد اسلامي.
داراي سوابق:
ـ همكاري با مهندسين مشاور نقش جهان ـ پارس در زمينه تهيه طرحهاي شهرهاي جديد بهارستان وپولاد شهر، طرح جامع را هبردي خرمشهر، طرح تفصيلي شيراز، طرح بهسازي و نوسازي محور تاريخي اصفهان، طرح بهسازي و نوسازي بافت مسئله‌دار همدان
ـ همكاري با مهندسين مشاور شهر و برنامه در تهيه طرحهاي آماده‌سازي شهر جديد صدرا، طرح محوطه‌سازي كارخانه دنا
ـ همكاري با مهندسين مشاور شاران در تهيه طرحهاي ساماندهي مناطق روستايي لار و داراب.
ـ همكاري با دفتر توسعه محورشرق درتهيه طرح جامع راهبردي و راه‌اندازي مرحله اول بندرچابهار
ـ همكاري با سازمان برنامه و بودجه استان فارس و كهكيلويه و بوير احمد در تهيه طرحهاي آمايش استاني.
ـ همكاري با اداره كل مسكن و شهرسازي فارس در نظارت طرحهاي شهري و انجام مطالعات بخش مسكن و آماده سازي زمين
ـ همكاري با شركت عمران شهرهاي جديد وزارت مسكن و شهرسازي
ـ مديريت طرح هاي شهرسازي و طراحي شهري در مهندسين مشاور پرداراز:
- مدير پروژه طرح جامع تحقيقات شهر سازي ومعماري ايران .
- مسئول گروه شهرسازي در طراحي شهري اراضي سه ايستگاه (پل صدر، پل رومي، و شهيد بهشتي)- مهندسين مشاور پرداراز
- مسئول گروه شهرسازي در طرح تهيه شناسنامه 20 ايستگاه متروي تهران
- مديرپروژه طرح ساختاري راهبردي مناطق 2 و 8 (بافت تاريخي ) شيراز
- مديرپروژه طرح ساماندهي بازارمبل تهران
- مدير پروژه طرح جامع باقرشهر
- مدير پروژه طرح ساماندهي سكونتگاههاي اطراف ياسوج
- مسئول گروههاي شهرسازي درطرح ساماندهي سعديه شيراز
- مدير پروژه طرح نوسازي وبازسازي منطقه سردزدک (بافت تاريخي فرهنگي شيراز)